20/08 2019

Izložba ”Komunikacijski šum”

Media Mediterranea, Natječaji, Novosti

Izložba Komunikacijski šum održana je 17. kolovoza 2019. na usponu Franje Glavinića u Puli u sklopu Media Mediterranea 21 festivala, a čine je radovi pristigli na otvoreni natječaj za izradu GIF animacija i memova koji interpretiraju problem šuma u digitalnoj komunikaciji. Na natječaj je pristiglo ukupno 18 prijava domaćih i inozemnih renomiranih i amaterskih umjetnika.

Autori radova su: Marija Ančić, Ena Bajuk, Ivana Miolin Barić, Mia Belamarić, Lavoslava Benčić, Dorotea Cerin, Lara Culović, Darko Fritz, Martina Jakal, Sonja Jankov, Dora Klanac, Polina Komyagina, dvojac Kromaton, Ana Maria Pepelko, Sunčica Berica Russi,  Alma Smajić, Nina Šegović Aeon i Mirna Udovčić.

Donosimo izbor izloženih radova (kliknuti za pokretanje animacije).

Tags: , , , ,

RSS 2.0 | trackback