18/02 2013

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-Zakon o el. medijima – do 1.3.13.

Novosti

ZBOG VELIKE ZAINTERESIRANOSTI PRODULJUJE SE TRAJANJE INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
Tijelo koje provodi savjetovanje: MINISTARSTVO KULTURE

400internetilustracija

U tijeku je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima.
Predloženi tekst rezultat je rada radne skupine u Ministarstvu kulture koji je usuglašen sa tijelima državne uprave, te je isti Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskom saboru u zakonodavnu proceduru (prvo čitanje).

 
Donošenjem predloženog Zakona uskladit će se Zakon o elektroničkim medijima sa Zakonom o općem upravnom postupku i Zakonom o upravnim sporovima, što će pridonijeti njegovoj učinkovitijoj primjeni u praksi. Nadalje, definirat će se što se smatra neprofitnim audiovizualnim i/ili radijskim programom te neprofitnom elektroničkom publikacijom, s obzirom na to da se radi o neprofitnom sektoru koji mora zadovoljiti posebne kriterije. Također, predmetnim izmjenama Zakona pridonijet će se razvoju pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj poticanjem pružatelja elektroničkih publikacija i proizvođača neprofitnih audiovizualnih i/ili radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Internetsko savjetovanje otvoreno je do 1. ožujka 2013. godine.

 
Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: javna.rasprava-el.mediji@min-kulture.hr .

Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.

 

Foto

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback