20/09 2017

Instalacija “Nedavna prapovijest”

Media Mediterranea, Natječaji, Novosti

U sklopu 19. Media Mediterranea među ostalim umjetničkim radovima posjetitelji su imali priliku pogledati i radove pristigle na otvoreni natječaj “Nedavna prapovijest” za izradu vizualnih materijala inspiriranih decentraliziranim mrežama.

Nedavna prapovijest je instalacija sačinjena od najboljih radova koji su pristigli na istoimeni otvoreni natječaj za izradu vizualnih materijala inspiriranih decentraliziranim mrežama. To su radovi u obliku vizualnih ili zvučnih materijala koji romantiziraju stara umjetnička ili pop–kulturna djela, ideje i pojave, približavajući se što nedavnijoj prošlosti kako bi se ispitala granica između današnjih i jučerašnjih trendova, te između žive umjetnosti i kunsthistoricizma ili koji se distanciraju od pukog vizualnog/auditivnog, a približavaju strukturi, mediju ili tehnologiji koja ih distribuira. Instalacija uključuje sve što se može projicirati ili propustiti kroz zvučnik — tekstove, statične ili pokretne slike, video ili audio zapise — uz jedino ograničenje da konačni digitalni zapis nije teži od 10 MB. Cijeli raspos natječaja možete pročitati ovdje, a u nastavku saznajte više o samim radovima i autorima.

Crna kutija
Autor: Goran Novosel

 

Mjehurići
Autorica: Iva Saboli

 

Skrip skrip
Autorica: Iva Saboli

 

Greška u pogrešci
Autorica: Iva Saboli

 

Zvuk akvarela
Autorica: Iva Saboli

 

bez naziva
Autor: Manuel fabris

 

Aprokismenova daska
Autor: Marko Jovanović

 

Betovenova 5a za 12 Iphone korisnika
Autor: Marko Kalčić

 

više radova
Autorica: Petra Brnardić
 

 

bez naziva
Autor: Radovan Vukasanović

 

Hej slaveni
Autor: Raoul Marini

 

Be the first to like this
Autorica: Tarita Štokovac

 

Posljednja večera Borislava Petrovića
Autor: Teo Drampetić

bez naziva

 

Autor: Vanja Đurić

 

 

——————————————————————————————————————————
Autori natječaja: Dević Dario, Hiršl Hrvoje
Produkcija: Metamedij

Instalacija je bila prezentirana u okviru izložbenog programa Media Mediterranea 19 festivala.

Tags: , , , ,

RSS 2.0 | trackback