26/04 2011

Inicijativa volonterskog centra predstavila akcije “Volontiram za 5”

Novosti

Inicijativa za volonterski centar Istarske županije predstavila je danas, 26. travnja 2011. godine, u jutarnjim satima na Narodnom trgu (pulska tržnica) svoje aktivnosti i volonterske akcije i organizacije koji na širem podruju Pule okupljaju volontere.

Akcija radnog naziva “Volontiram za 5” građanima je predstavila mogućnosti volontiranja u zajednici, uključujući konkretne volonterske akcije u koje se mogu uključiti u sljedećih šest mjeseci.

Popis akcija s kontaktima organizatora volontiranja i načinom uključivanja će se prema potrebi dopunjavati i objavljivati na internetskim stranicama.
Kroz ciklus edukacijsko-informativnih radionica s kojima su ove godine gostovali u
Pazinu, Puli i Rovinju, prezentacijama i upisivanjem samih građana u bazu podataka, Inicijativa je uvidjela da potrebe građana za volontiranjem postoje i da su im nužne informacije o akcijama i organizacijama u kojima mogu volontirati te kontakti organizatora volontiranja.

Ova je akcija odgovor na potrebe građana za informacijama o volonterstvu i za ponudom konkretnih događanja u koja se kao volonteri mogu uključiti.

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback