08/11 2011

Informacijske tehnologije u obrani demokracije i ljudskih prava

Novosti

Centar za ljudska prava u suradnji sa Zagrebačkim Velesajmom te Radoslavom Dejanovićem organizira javnu tribinu na temu:Informacijske tehnologije u obrani demokracije i ljudskih prava, koja će se održati dana 10. studenoga 2011. od 17,30 sati u sedmom paviljonu na Zagrebačkom velesajmu, Avenija Dubrovnik 15.

Javna tribina održava se u sklopu INFO RESTART sajma koji se održava od 9. do 12. studenog o. g. pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ive Josipovića. Istoimeni sajam održava se u okviru redovitog Interliber sajma.

U ovoj (na samom sajmu drugoj po redu) tribini sudjelovati će Ivica Ostojić, Vjeran Piršić i Tomislav Medak, dok će raspravu moderirati Aron Pecnik.
Sudionici će diskutirati o prednostima i manama IT tehnologije u organizaciji građana/ki te o ulozi tehnologije u borbi za demokraciju i ljudska prava, kroz primjer Prava na grad, ekološki aktivizam i druge slične primjere.

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback