02/03 2020

PRODULJEN ROK | In/visible Cities festival + Digital Contaminations – Otvorene prijave za rezidencije

Media Mediterranea, Natječaji

PRODULJEN ROK ZA PRIJAVE DO 17. TRAVNJA 2020!

 

In\Visible Cities Festival_Digital Contaminations i organizacija Quarantasettezeroquattro te partneri Pim Off i udruga Metamedij – festival Media Mediterranea pozivaju individualne umjetnike, umjetničke skupine, kolektive i produkcijske studije zainteresirane za sudjelovanje na festivalu da prijave svoje multimedijske radove: predstave, live performanse ili instalacije.

O pozivu »
Odabrat će se prijavljeni individualni umjetnici/umjetničke skupine/kolektivi koji predlažu multimedijski projekt, instalaciju ili performans. Prijavljeni rad mora istraživati odnos različitih medija i jezika, razvijajući projekte utemeljene na live performansu, video mappingu, fotografijama, zvukovima, tekstu i njihovoj interaktivnosti. Posebna pozornost treba biti na novim jezicima koji se razvijaju online putem društvenih mreža i novih tehnologija utemeljenih na IT-ju, virtualnoj stvarnosti, odnosu čovjek-stroj i robotici.

Na prijavu potičemo i site-specific projekte u neizložbenim prostorima, posebice napuštene komercijalne lokacije, prazne trgovine ili trgovine otvorene javnosti, male trgove ili dvorišta. Radovi trebaju istraživati odnose između performera, multimedijskih jezika i urbanih prostora. Moguće je prezentirati i projekte koji uključuju – u kreativnoj fazi ili tijekom izvedbe – aktivnu participaciju građana/javnosti.

2020 izdanje In/visible Cities – Digital Contaminations predlaže dva tematska fokusa:

1. “Borderline identity”
Umjetnici koji odgovaraju ovom tematskom fokusu razvijaju originalne refleksije o odnosu koncepata identiteta i granica, kao što su:

_koegzistencija između populacija različitih jezika, kultura i tradicija, sposobne da kulturološki i ekonomski granični teritorij čine snažnim, ali i nestabilnim
_pitanje identiteta na granici Italije, Slovenije i Hrvatske, simbolički smještajući kontaminaciju identiteta u središte umjetničkog istraživanja
_tema “granica” primijenjena na koncept identiteta, usmjerena na istraživanje ne samo pitanja etničko-nacionalnih identiteta, nego i na pitanja rodnih identiteta (uvjeta za žene) i generacijskih identiteta.

2. “Ecosystems”
Umjetnike pozivamo da se bave sljedećim temama:
_zaštita okoliša
_odnos između prostora (prirodni, urbani) i ljudskih društava
_odnos između stvarnih i virtualnih prostora.

Sudionici »
Poziv je otvoren multimedijskim umjetnicima i kreativnim osobama svih disciplina i nacionalnosti, bilo da žive u Italiji ili izvan nje. Sudjelovanje umjetničkih skupina je dopušteno. Minimalna dob sudionika je devetnaest godina do početka festivala.

Osnovni kriteriji odabira »
− kvaliteta i originalnost prijedloga
− korespondiranje prijedloga projekta s festivalskom temom
− financijska, vremenska i tehničko-logistička izvedivost projekta
− umjetnički životopis
− potencijal radova za razvijanje u drugim projektima.

Prijave »
Svi kandidati moraju prijaviti svoje prijedloge koristeći e-formular dostupan na sljedećoj poveznici: invisiblecities.eu/call/richiedoasiloartistico2020-opencall.html
najkasnije do 31. ožujka 17. travnja 2020.

Po završetku ispunjavanja e-formulara, sudionici moraju odabrati opciju rezidencije ili prijave projekta već spremnog za instalaciju/performans.
Svaka prijava mora biti popraćena sljedećim:
– punim opisom projekta s videom/slikama/planom instalacije
– opis umjetnika/autora, umjetnički CV i web-stranica
– tehnički rider
– samo za rezidencije: radni plan s opisom aktivnosti koje će se izvršiti tijekom rezidencije

Za više informacija ili pitanja vezanih za online formular obratite se na sljedeću e-adresu: segreteria@quarantasettezeroquattro.it

Komisija »
Sve predložene projekte vrednovat će umjetnička komisija sastavljena od predstavnika partnerskih organizacija.
Odluka komisije bit će neopoziva, a rezultati selekcije bit će najavljeni do 21. travnja 2020 putem e-maila (odabranim umjetnicima/autorima) i objavljeni na web-stranicama invisiblecities.eu/call/richiedoasiloartistico2020-opencall.html

Periodi i lokacije »
Umjetnici koji predlažu rezidencije moraju jasno i detaljno naznačiti u prijavi faze izvođenja rada tijekom rezidencije. Svaka aktivnost koja uključuje građane (intervjui, videosnimanja,, dokumentacijski rad) i site-specific radne metode trebaju biti podnesene.

Na temelju obilježja prezentiranog projekta i na temelju odluke i evaluacija umjetničke komisije, odabrani umjetnici mogu biti pozvani da sudjeluju u:

_ rezidencija od 10-15 dana za realizaciju/razvijanje performansa/instalacije u okviru In\Visible Cities-Digital contaminations (Friuli-Venezia Giulia: lipanj-srpanj 2020); performans/izvedba ili instalacija mora biti prezentirana javnosti unutar In\Visible Cities-Digital Contamination programa na dogovoreni datum.
_ dvije rezidencije (7-10 dana svaka) unutar programa In\Visible Cities-Digital contaminations (Friuli-Venezia Giulia: lipanj-srpanj 2020) i u Milanu unutar programa PimOff (jesen 2020). performans/izvedba ili instalacija mora biti prezentirana javnosti – neovisno o fazi razvoja – unutar oba festivala.
_ dvije rezidencije (7-10 dana svaka) tijekom programa: In\Visible Cities-Digital contaminations (Friuli-Venezia Giulia: lipanj-srpanj 2020); Festival Media Mediterranea u Puli (Hrvatska, lipanj-kolovoz 2020). Performans/izvedba ili instalacija mora biti prezentirana javnosti – neovisno o fazi razvoja – unutar oba festivala.

Umjetnički odbor donijet će odluku o trajanju rezidencija na temelju prijedloga i poslanog radnog plana, ukupnog umjetničkog programa i najadekvatnijim dostupnim prostorima za sudionike.

Uvjeti »
Odabrani umjetnici/autori dobit će bruto naknadu od:

1) 1.200,00 EUR uključujući sve troškove u slučaju sudjelovanja samo na rezidenciji na In\Visible Cities – Digital Contamination

2) 1.700,00 EUR uključujući sve troškove u slučaju sudjelovanja na rezidenciji na In\Visible Cities – Digital contaminations i Pim Off.

3) 1.700,00 EUR uključujući sve troškove u slučaju sudjelovanja na In\Visible Cities – Digital contaminations i festivala Media Mediterranea.

Domaćinski festivali odgovorni su za smještaj umjetnika (maks. 3 osobe u slučaju umjetničkih skupina) koji će dijeliti prostor osiguran od strane organizatora.
Umjetnik/autori sami će snositi troškove prehrane i prijevoza.
Svi doprinosi u potpunosti pripadaju udruzi Quarantasettezeroquattro koja će pokriti SIAE troškove.
Skupina/kolektiv snosit će troškove honorara umjetnika.

Odabrani umjetnici/skupine pristaju na kontinuirani boravak tijekom trajanja festivala u periodu koji će biti naknadno dogovoren.

Odabrani umjetnici/skupine pristaju da će uključiti imena domaćinskih festivala na sve promotivne i informativne materijale i u izvore povezane s izvedbom/performansom.

Tags: , , , ,

RSS 2.0 | trackback