16/11 2010

Grad Beograd: Osnovano povjerenstvo za praćenje strategije za suradnju s organizacijama civilnog društva

Metamedia set

Na inicijativu Gradske Agencije za europske integracije i suradnju s udrugama, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je osnovao Povjerenstvo za pripremu i praćenje Strategije za podršku civilnom društvu u Gradu Beogradu. Strategija ima za cilj pružiti glavne pravce za razvoj civilnog sektora i poboljšanje suradnje između civilnog društva i općinskih institucija, kroz stvaranje učinkovite suradnje. Civilno društvo ima bitnu ulogu u stvaranju demokratskog društva kroz svoj angažman u napore kako bi se poboljšali društveni, politički, kulturni i ekonomski ambijent, i to je neosporno važna uloga u procesu europskih integracija.

Više o ovome kliknite OVDJE.

RSS 2.0 | trackback