25/11 2010

Evolucija, revolucija i anarhistički ideal

Metamedia set

Anarhistički klasik, Evolucija, revolucija i anarhistički ideal, Éliséea Reclusa od sada možete besplatno čitati na stranicama projekta Besplatne elektroničke knjige.

Knjigu, koja je tiskanom obliku objavljena 2001. godine, izdalo je Društvo za promicanje književnosti na novim medijima (DPKM) u suradnji sa zagrebačkim DAF-om.
Élisée Reclus (1830.-1905.) jedan je od utemeljitelja moderne geografske znanosti u Francuskoj. Nakon studija geografije u Berlinu pod vodstvom K. Rittera bio je 1851. zbog republikansko-anarhističkih gledišta protjeran iz Francuske. Tijekom progonstva obišao je Veliku Britaniju, SAD, Srednju Ameriku i Kolumbiju. U Francusku se vratio 1862. Član Prve internacionale i pripadnik Nacionalne garde Pariške komune (1871.). Premda je nakon sloma bio osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu, ona mu je zbog znanstvenog ugleda bila ukinuta i zamijenjena progonstvom. Nakon boravka u Italiji i Švicarskoj, od 1892. radi kao sveučilišni profesor u Bruxellesu. Glavna Reclusova djela su Nova opća geografija (“La Nouvelle géographie universelle; la terre et les hommes”, Paris, 1876.-1894., devetnaest svezaka) i Evolucija, revolucija i anarhistički ideal (“L’Evolution, la revolution et l’ideal anarchique”, 1898.). Tim je djelom, u kojem smatra da se ljudski napredak sastoji u unapređenju stupnja slobode i međuljudske solidarnosti, izvršio veliki utjecaj na anarhistički pokret”.
Trenutno je na mrežnim stranicama projekta Besplatne elektroničke knjige dostupan 121 naslov.
RSS 2.0 | trackback