22/11 2011

Eurostep – Info dan o dostupnim EU fondovima namijenjenim sektoru kulture i mladih

Novosti

Udruga Metamedij će u sklopu projekta Eurostep, financiranog od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u suradnji sa Istarskom županijom, Odjelom za kluturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture i Sveučilištem J. Dobrile Pula, organizirati info dan na temu: “Mladi i kultura u EU”.

Info dan, na kojem će se predstaviti dostupni fondovi Europske unije koji su namijenjeni sektoru kulture i mladih, će se održati u petak, 25. studenog, u vremenu od 12:30 do 16:30 sati, u dvorani Istra (zgrada Odjela za ekonomiju, Sveučilišta Jurja Dobrile Pula).

Cilj projekta je informirati mlade o mogućnostima koje se pružaju za sektor mladih i sektor kulture pristupanjem naše zemlje Europskoj uniji.
Sudjelovanje na info danu, besplatno je za sve sudionike.

PROGRAM pogledajte ovdje: eurostep-najava

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback