24/05 2013

Europski tjedan mladih 2013

Novosti

Šesto izdanje Europskog tjedna mladih obilježavat će se diljem Europe u tjednu između 26. svibnja i 2. lipnja 2013. Europski tjedan mladih 2013 sastojat će se od čitavog niza događaja i aktivnosti koje će se organizirati u svih 33 zemalja koje sudjeluju u programu EU Mladi na djelu čija je koordinacija i organizacija događaja povjerena Nacionalnim agencijama za program Mladi na djelu.
Glavne teme kojima se bavi ovogodišnji Europski tjedan mladih su: 25. godišnjica uspješne provedbe europs-kih programa za mlade; aktivno građanstvo (u kontekstu Europske godine građana); aktivno sudjelovanje mladih u društvu te u izborima za Europski parlament koji će se održati 2014. godine.
Više na http://www.youthweek.eu/SD6-1024x681

RSS 2.0 | trackback