16/02 2011

Europska godina volontiranja

Novosti

Budući da je 2011. godina proglašena Europskom godinom volontiranja, regionalni volonterski centri u Hrvatskoj (Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga MI Split i Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka) u dogovoru s Hrvatskim fotosavezom planiraju fotografirati volonterske akcije na području cijele Hrvatske.
Također, organizirati će se i konačna izložba snimljenih fotografija.
Članovi Fotokluba Rijeka, Fotokluba Pula te Centra vizualnih umjetnosti Rovinj pristali su sudjelovati na projektu te će oni fotografirati volonterske akcije na području Primorsko-goranske odnosno Istarske županije.

Ustanova/organizacija koja organizira volonterske akcije te se želi uključiti u ovaj projekt, može poslati obavijest o konkretnim aktivnostima koje planira organizirati udruzi SMART na  mail adresu: marta@smart.hr , faxom na broj 051/320-792, ili telefonom na broj 051/332-750, kako bi o tome obavijestili članove gore navedenih fotoklubova te kako bi se započelo s detaljnijim planiranjem fotografiranja samih akcija.
Informacije o planiranim akcijama skupljaju se kontinuirano, ovisno o tome kako se odvijaju.

Tags: , , , , , , ,

RSS 2.0 | trackback