08/11 2013

Emisija Metazina o Muzilu

Novosti

Tema emisije Metazin koja će se emitirati na Radio Puli od 19 sati  10. studenoga 2013. je pitanje Muzila, nekadašnje vojne zone, a od skora javnog gradskog prostora i buduće turističe zone.

 

Od sastanka građana u Zadruzi Praksa 30. listopada počela je samorganizacija građana i skupine nevladinih udruga koji su oformili Incijativu Volim Pulu. Cilj inicijative je sudjelovanje u javnoj raspravi o promjeni urbanističkih planova i prenamjeni prostornog plana.
O građanskoj inicijativi Volim Pulu za Muzil razgovarali smo s Emilom Jurcanom iz Zadruge Praksa, Dušicom Radojčić, predstavnicom udruge Zelena Istra i Irom Maslovar, biologinjom. Oni će nam pojasniti probleme i zahtjeve građanske participacije u odlukama vlasti o namjeni ukupno 160 hektara ili petine površine grada Pule koja je većinom predodređena za turizam.

1463559_533940303365556_1377788617_n

Emisiju su pripremili Marino Jurcan, Tatjana Tomić i Dunja Lendić, a glazbeni urednik nedjeljnog vecernjeg programa je Marino Jurcan.

Više informacija potražite na  www.hrt.hr.

 

Metazin je neprofitni medijski projekt udruge Metamedij kojeg sufinanciraju Grad Pula i Ministarstvo kulture RH, a realiziran je u partnerstvu s HRT Radio Pulom. Udruga Metamedij je korisnica institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Tags:

RSS 2.0 | trackback