05/10 2010

Dobar razlog za umrežavanje?

Metamedia set

Europska mreža kulturnih centara (ENCC) organizira europskog sajma projekata u Beču 28-29 listopada 2010 uz konferenciju pod nazivom Value and Benefit of Networking – Or Is Net-working Not-working? ENCC kao europska mreža kulturnih centara ima cilj promicanje međunarodne razmjene kulturnih djelatnika uz međukulturne komunikacije. Ovi godišnji sajmovi projekata, koji se održavaju posebno za uspostavljanje međunarodnih partnerstava, nude sudionicima iz cijele Europe priliku za razmjenu stručnosti i izgradnju novih kontakata za ulazak u zajedničke projekte. Sudjelovanje u radu skupa i sajma projekata je besplatano, a konferencija će se održati na engleskom i njemačkom jeziku. Program možete pronaći ovdje , a možete se prijaviti slanjem elektronske pošte na office@igkultur.at.

RSS 2.0 | trackback