30/11 2016

Društveni centar Rojc – pogled u budućnost

Novosti, Publikacije

Ova publikacija nastala je unutar projekta Otvorena platforma Rojc, u kojoj sudjeluje 10 organizacija civilnog društva iz Rojca. Kroz teme razvoja zajednice, međunarodne suradnje, ekonomske i ekološke održivosti, sudioničkog upravljanja te primjera iz praksi, publikacija nudi jednu od vizija budućeg razvoja Društvenog centra Rojc.

U posljednjih desetak godina udruga Metamedij se u nekoliko navrata bavila fenomenom Rojca –  2004. izdali smo publikaciju o stanovnicima Karlo Rojca, 2005. objavili smo dokumentarni film “Nebo nad Rojcom”, 2011. pokrenuli novinu Veznik u suradnji sa Savezom udruga Rojca, 2015. nastala je publikacija “Rojc – otok kreativnosti”, te 2016. nastaje “Društveni centar Rojc – pogled u budućnost”.

U budućem razvoju Društvenog centra Rojc nužne su inovacije unutar polja civilnog društva te otvorenost za djelovanje unutar šireg društvenog konteksta što je usmjerilo aktere u Rojcu na promišljanje i zagovaranje novog modela upravljanja zgradom, ali i razvoja čitavog niza aktivnosti kojima se želi široj javnosti omogućiti korištenje sadržaja te upravljanje zgradom. DC Rojc može postati važno mjesto okupljanja građana i aktivnog uključivanja lokalne zajednice, kroz pristup kulturnim, sportskim, edukacijskim, socijalnim i drugim sadržajima.

On otvara prostor u kojima se ostvaruje i interkulturalni dijalog radi bogatog programa raznih nacionalnih manjina. Jedna od poluga razvoja je i dosad nedovoljno razvijeno društveno poduzetništvo, čime se doprinosi socijalnom uključivanju i zapošljavanju te društveno-ekonomskom razvoju. Stoga ova publikacija pruža uvid u zajedničku viziju udruga okupljenih u ovaj projekt. Pozivamo vas da i vi sudjelujete u kreiranju i ostvarenju zajedničke vizije razvoja Društvenog centra Rojca kao prostora za sve nas – prostora novih ideja, kreacije, susreta, suradnji i ugodnog suživota.

Publikaciju možete besplatno preuzeti ili prelistati online.

Tiskanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i nužno ne izražava stajalište Nacionalne zaklade.

Tags: , , , , , , , , , , ,

RSS 2.0 | trackback