27/02 2012

Bijela knjiga o međukulturnom dijalogu

Novosti

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je Bijelu knjigu o međukulturnom dijalogu “Živimo zajedno jednaki u dostojanstvu”. Dokument White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in Dignity” usvojili su ministri vanjskih poslova na 118. ministarskoj sjednici Vijeća Europe (Strasbourg, 7. svibnja 2008.).

Bijela knjiga o međukulturnom dijalogu “Živimo zajedno jednaki u dostojanstvu” odgovor je na sve veću potrebu da se pojasni kako međukulturni dijalog može pomoći da se cijeni raznolikost, a istodobno podržava socijalna kohezija. Ona je način da se kreatorima politike osigura idejni okvir i vodič, kojim će se služiti i ljudi iz prakse, a sazdana je na čvrstim temeljima pravne stečevine Vijeća Europe.


Naslovi poglavlja:

Dijalog – ključ europske budućnosti
1 Uvod
2 Prihvaćanje kulturne raznolikosti
3 Idejni okvir
4 Pet političkih smjernica za promicanje međukulturnog dijaloga
5 Preporuke i politička orijentacija za buduće djelovanje: zajednička odgovornost ključnih aktera Put pred nama
6 Prilozi


Urednik je Miroslav Mićanović, a knjigu je priredila Nevenka Lončarić – Jelačić.

Knjiga je dostupna ONLINE, na web stranici Agencije za odgoj i obrazovanje.

Izvor
Foto

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback