28/08 2014

Ažurirana lista međunarodnih osposobljavanja za mlade

Novosti

Agencija za mobilnost na svojim je stranicama objavila popis međunarodnih osposobljavanja u kojima je moguće sudjelovati.  Osposobljavanja su namijenjena svima koji su aktivni u radu s mladima s ciljem osnaživanja u njihovom radu te onima koji žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+.  Osposobljavanja su tematska, povezana s ciljevima i prioritetima programa te daju dobar temelj za kvalitetnu prijavu i provedbu budućih projekata, ali i za svakodnevni rad s mladima.

Listu osposobljavanja možete pronaći na http://www.mobilnost.hr/.

Od korisničke organizacije očekuje se financijska participacija u ukupno prihvatljivim putnim troškovima u iznosu 450,00kn za međunarodna osposobljavanja.  Za sva pitanja oko pravila prijave na osposobljavanje te informacije o načinu financiranja osposobljavanja obratite se na adresu natasa.rajcevic@mobilnost.hr

Rok prijave je 21.rujna 2014.

Više informacija možete naći na stranicama Agencije.

 

ampeu_logo_hor_hr

 

 

Izvor

Slika

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback