09/09 2010

Autorska prava i pristup: postaje li taj argument nebitan?

Novosti

U lipnju 2010. UNESCO je održao 14. zasjedanje Konvencije Odbora za Autorska Prava 1971. Sastanakom su dominirale dvije točke dnevnog reda: “novi izazovi kako bi se postigla prava ravnoteža između zaštite autorskih prava i pristupa znanju, informacijama i kulturi” i borba protiv piratstva.
U odnosu na iznimke i ograničenja, UNESCO je predstavio istraživanje provedeno od strane Dr. Patricije Akester sa Sveučilišta u Cambridgeu. Autorica smatra da bi se stvarna korist od iznimke autorskih prava smanjila za kombinirane učinke ugovora, tehnologije i prava. UNESCO se opredijelio za borbu protiv piratstva, preko seminara u Africi i osnivanjem “Svjetskog anti-piratskog opservatorija”, koji je predstavljen Odboru.

Više na: http://www.fim-musicians.com/eng/news.php

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback