10/09 2010

Alat za pomoć umjetničkim organizacijama za samo-procjenu

Novosti

Alat za pomoć umjetničkim organizacijama dizajniran je da pomogne i uzme u obzir utjecaj vanjskih faktora, da nadgleda izvedbu u odnosu na ambicije i ciljeve koje ste sebi postavili, i zatim da odredi odgovarajuće načine za poboljšanje i razvoj.
Ne bi trebali misliti o okviru kao perspektivi nego kao sredstvo za poticanje duha i robusnu analizu. Koristite pitanja kao zahtjeve, promijenite ih tako da odgovaraju vašoj organizaciji, prilagodite jezik tako da odražava vaš vlastiti stil, uključite evaluacije koje ste već napravili – uključujući i one drugih financijera – i dodajte svoje teme kako bi bili sigurni da je koristan kao i izazovan.

Samo-procjena okvira fokusira se na šest ključnih područja:

– Vizija
– Vanjski okoliš
– Umjetničke aspiracije i program
– Sudjelovanje i angažman
– Organizacijske sposobnosti i kapaciteti
– Poslovni model

Cijela svrha samo-evaluacije je osigurati razumijevanje i dokaze potrebne za najbolji moguće planove za budućnost. Proces može biti ugodan, zahtjevan i može otkriti nove mogućnosti.

Bez obzira na to kakvo iskustvo će vam donijeti, trebalo bi vam pomoći da imate mudrije poglede o vašoj organizaciji, uz veću jasnoću o tome što želite postići i zašto.
Više na: http://www.artscouncil.org.uk/selfevaluation/framework/

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback