16/05 2012

«ZAvolontiraj» u Rojcu

Novosti

Javno predstavljanje filma o volonterstvu «ZAvolontiraj» održat će se dana 20. svibnja 2012. godine s početkom u 11:00 u Dnevnom boravku Centra gradskih udruga Karlo Rojc, Gajeva 3, Pula. Predstavljanje filma sastavni je dio programa “Akcije Rojc! 2012.” koja započinje u 10:00 te traje sve do 15:00 sati.
Amaterski uradak članova i članica video tima Centra za mlade u Puli nastao je u sklopu projekta «ZAvolontiraj» s osnovnim ciljem promoviranja vrijednosti volonterskog rada. Ovdje je važno naglasiti kako su članovi/ice video tima i sami volonteri/ke koji vlastitim primjerom promiču volonterstvo sudjelujući u volonterskim programima za razvoj zajednice. Projekt “ZAvolontiraj” se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva na temelju Sporazuma o partnerstvu sa članovima Fonda: Bina Istra d.d. i Bouygues TP te dijelom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback