istraživanje kroz dizajn

30/11 2017

Predstavljanje rezultata radionice istraživanja kroz dizajn “Paradoks fikcije”

MP3 platforma, Novosti