Faro11

02/11 2017

Održana 3. Konferencija o kreativnim industrijama u Rovinju

MP3 platforma, Novosti

23/10 2017

3. Konferencija o kreativnim industrijama – Kulturni menadžment

MP3 platforma

26/05 2015

NAJAVLJENA KONFERENCIJA “NOVI MEDIJI – NOVE PRILIKE” (MMC Rovinj, 12. lipnja)

MP3 platforma, Novosti