etnografski muzej istre

02/11 2017

Održana 3. Konferencija o kreativnim industrijama u Rovinju

MP3 platforma, Novosti

18/11 2016

Digitalna manufaktura: prezentacija radova

MM lab, MP3 platforma, Novosti

09/10 2016

Digitalna manufaktura / Tracking tradition

MM lab, MP3 platforma, Novosti