Dia DAI SAI

19/10 2017

GIF-ovi i priče nastale na MM19 festivalu

Media Mediterranea

25/09 2017

Maštoviti romantični scenariji

Media Mediterranea

19/09 2017

DiA: romantični scenariji – predstavljanje rezultata s radionice

Media Mediterranea

09/08 2017

Dječje radionice na festivalu Media Mediterranea 19

Media Mediterranea, Novosti