3. Konferencija o kreativnim industrijama

02/11 2017

Održana 3. Konferencija o kreativnim industrijama u Rovinju

MP3 platforma, Novosti

23/10 2017

3. Konferencija o kreativnim industrijama – Kulturni menadžment

MP3 platforma