MP3 platforma

MP3 – otvorena platforma za promišljanje, produkciju i promociju novih medijskih kultura u Istri

Platforma predstavlja naš najnoviji projekt kojeg pokrećemo u 2015. Jedan od ciljeva je osnivanje i pokretanje Centra za nove medije u Istri ali i monitoriranje i provedbu IKS 2 pogotovo u segmentu umjetničke produkcije i marginaliziranih umjetničkih praksi. Radi se regionalnoj inicijativi koju su pokrenule sljedeće organizacije: Metamedij (Pula), Sonitus (Pula), Apoteka – prostor za suvremenu umjetnost (Vodnjan), Labin Art Express (Labin), Faro 11 (Rovinj), Tumpić / Prenc – studio za vizualne komunikacije (Rovinj).

29/11 2018

Studijski posjet međunarodnim kulturnim centrima

Mi plus, MP3 platforma, Novosti

14/11 2018

Studijsko putovanje Mi plus platforme

Mi plus, MP3 platforma, Novosti

29/10 2018

Izvan okvira očiglednog | O umjetnosti, znanosti i tehnologiji u kodiranim društvima

MP3 platforma, Novosti

18/09 2018

Distorzija prostorno vremenskog kontinuuma u radu Ariane Trümper u Puli

MP3 platforma, Novosti

18/09 2018

Osvrt Ivane Tkalčić o rezidenciji Summer Sessions 2018. u Rotterdamu

MP3 platforma, Novosti

01/06 2018

Noa Silver u V2 institutu u Rotterdamu

MP3 platforma

07/03 2018

Poziv umjetnicima na Summer Sessions 2018 rezidencijalni program

MP3 platforma

21/12 2017

/ rezultati / Paradoks fikcije: bilješke o mjestima industrijske proizvodnje

MP3 platforma, Novosti

04/12 2017

Prezentacija rezultata radionice “Paradoks fikcije: bilješke o mjestima industrijske proizvodnje“

MP3 platforma, Novosti

30/11 2017

Predstavljanje rezultata radionice istraživanja kroz dizajn “Paradoks fikcije”

MP3 platforma, Novosti