MP3 platforma

MP3 – otvorena platforma za promišljanje, produkciju i promociju novih medijskih kultura u Istri

Platforma predstavlja naš najnoviji projekt kojeg pokrećemo u 2015. Jedan od ciljeva je osnivanje i pokretanje Centra za nove medije u Istri ali i monitoriranje i provedbu IKS 2 pogotovo u segmentu umjetničke produkcije i marginaliziranih umjetničkih praksi. Radi se regionalnoj inicijativi u koju su uključene sljedeće organizacije: Metamedij (Pula), Sonitus (Pula), Apoteka – prostor za suvremenu umjetnost (Vodnjan), Labin Art Express (Labin), Faro 11 (Rovinj), Tumpić / Prenc – studio za vizualne komunikacije (Rovinj).

21/12 2017

/ rezultati / Paradoks fikcije: bilješke o mjestima industrijske proizvodnje

MP3 platforma, Novosti

04/12 2017

Prezentacija rezultata radionice “Paradoks fikcije: bilješke o mjestima industrijske proizvodnje“

MP3 platforma, Novosti

30/11 2017

Predstavljanje rezultata radionice istraživanja kroz dizajn “Paradoks fikcije”

MP3 platforma, Novosti

17/11 2017

Članovi Mp3 platforme u posjetu centru Fabrica

MP3 platforma, Novosti

07/11 2017

Paradoks fikcije: bilješke o mjestima industrijske proizvodnje

MP3 platforma, Novosti

02/11 2017

Održana 3. Konferencija o kreativnim industrijama u Rovinju

MP3 platforma, Novosti

23/10 2017

3. Konferencija o kreativnim industrijama – Kulturni menadžment

MP3 platforma

10/10 2017

Tin Dožić – “Re-Cycles”

MP3 platforma, Novosti

02/10 2017

Predstavljen “Zvuk, pritok dodira” Noe Silvera

MP3 platforma, Novosti

27/09 2017

“Zvuk, pritok dodira” nizozemskog umjetnika Noe Silvera

MP3 platforma